Score

O espazo entre imaxe e son

Exposición colectiva arredor da arte sonora. Os múltiples significados da palabra —score como corte ou rabuño e como partitura musical— permiten xustapoñer diversas prácticas artísticas que, dentro do extenso ámbito do cinema, se centran na relación entre imaxe e son.

Meris Angioletti, Martin Arnold, Eugènia Balcells & Eugeni Bonet, Guy Ben Ner, Manon de Boer, Tony Conrad, Keren Cytter, Anna Franceschini, Douglas Gordon, Ragnar Kjartansson, Annika Larsson, Christian Marclay, Dóra Maurer, Jacopo Miliani, Lis Rhodes, Manuel Saiz, Diego Santomé, ZimmerFrei
A gráfica afonda nesta idea de curte e montaxe. Folla voandeira, follas de sala, sinalética externa e interna. marco, museo de arte contemporánea de vigo