Contra a morte. Unha aproximación a Lois Pereiro

O documental de Alexandre Cancelo e Iago Martínez percorre os lugares e convive con xente que formou parte da vida do poeta, trazando un arco xeracional para chega á persoa e ás súas claves coetáneas, un espazo convulso marcado polo tardofranquismo, a literatura centroeuropea e o post-punk. De Monforte a Berlín pasando pola Coruña, ata a súa morte prematura, entre a heroína e a colza.

Cartaces, cuberta e galleta do dvd, títulos de crédito para un grafismo que se apoia na arquetípica silueta de Pereiro, xa unha icona. alexandre cancelo, iago martínez