Unlimited. Carme Nogueira

Primeira exposición individual da artista na súa cidade.

Pequeno folleto de moitos corpos que se convertía nun formato a3 ao se despregar. galería adhoc