TomoΣ. Conservación Restauración Arqueología

Redeseño de marca e identidade corporativa da empresa. TomoΣ integra un equipo de oito persoas constituído por arqueólogos e restauradores de bens patrimoniais, aos que lles hai que engadir un grupo de profesionais contratados para cada intervención específica.

Ademais da papelería de empresa, o anagrama está moi presente na roupa e no vehículo de traballo, ferramentas habituais para quen desenvolve o seu labor en moitas ocasións de maneira itinerante. tomoΣ