Redeseño de material interno e publicacións MARCO

Aos cinco anos de percorrido procedeuse a avaliar as súas aplicacións gráficas, acuñadas para a súa inauguración pero xa a meirande parte delas, por desuso ou cambios de ritmos internos, con menor efectividade. Mantendo a identidade corporativa, non se fixo máis ca tirar dese fío para configurar novas publicacións, como guías trimestrais ou follas voandeiras individuais de cada exposición, ademais de adecuar a sinalética interna e externa ás novas consideracións. Un potente golpe rectangular de tinta negra pasaría a ser o novo elemento aglutinador. marco, museo de arte contemporánea de vigo