Publicacións do CAT

O CAT, Centro de Artesanía Tradicional de Vigo, impulsou baixo a dirección de Manuel Estévez Caride a súa propia iniciativa editorial. Así, ademais doutros volumes e iniciativas, desenvolveu a colección Publicacións do CAT, que imprimiu estes dos títulos sobre a tradición oleira e cesteira.

Anagrama da colección, deseño e maquetación de dous libros de formato tabloide e dimensións reducidas. van divulgación cultural