Moa. Intervencións no patrimonio cultural

Iniciativa que integrou tres empresas para unha serie de actividades.

Identidade corporativa e folleto. O anagrama traducía xeometricamente a moa dos muíños tradicionais, peza de madeira que facía mover a engrenaxe. pedra, tomoΣ, pxc