Jazzoutono

Un ciclo de concertos arredor do jazz, en colaboración entre o Concello de Vigo e varias salas locais, que só contou con aquela edición.

O traballo gráfico —tanto deste certame como do Festival Imaxinasons— sitúase na tradición gráfica jazzística das décadas dos 40, 50 e 60, onde deseñadores como Reid Miles sentaron unhas determinadas bases e viais aínda perfectamente vixentes. pxc produción e xestión cultural