III Jornadas Patrimonio intangible marítimo

A AMCPCME, Asociación de Museos y Centros de Patrimonio Cultural Marítimo de España, fixo recaer nesta ocasión as súas xornada no Museo do Mar de Galicia.

Redeseño de marca da asociación, papelería, folleto. pxc produción e xestión cultural