Dadá Zapaterías

A cadea de zapaterías Dadá de Vigo acomete o redeseño da súa identidade corporativa coa idea de fidelizar a súa clientela mediante a posta ao día dunha imaxe gráfica sobre a que se observa un certo desfasamento e antagonismo respecto ao produto á venta.

Anagrama, papelería, desenvolvemento de sinalética externa e interna, packaging de liña de caixas e bolsas de produto, solas para o calzado ou anuncios de posto de venda. dadá