Consello escolar municipal de Vigo

Un órgano colexiado de participación e consulta en materia educativa no ámbito municipal. Representa a comunidade educativa do Concello de Vigo. Concibido como foro de reflexión e debate, lugar de encontro de ideas, iniciativas e propostas de mellora e cambio da política educativa municipal, é tamén o nexo de unión entre o sistema educativo público e privado.

Configuración de identidade corporativa que inclúe marca e diversas aplicacións como papelería, folletos, cartaces, material interno. van divulgación cultural