Cestos do mar de Vigo

Unha escollida mostra da estreira relación tradicional entre o oficio da cestería e os labores do mar. Unha montaxe expositiva de PXC que combinaba peañas de madeira ou de aceiro, elevando as pezas do chan. Na base colocáronse as cartelas identificativas de cada peza, e tamén a súa contextualización histórica.

Traballo gráfico de lonas, monólito, cartelas ou un folleto en acordeón, onde o valioso arquivo fotográfico era o protagonista. pxc produción e xestión cultural