Área arqueolóxica Igrexa Vella. Valga

Un xacemento arqueolóxico en Santa Comba de Louro (Valga, Pontevedra) descuberto recentemente que comprende unha pequena igrexa e un gran mosteiro de fundación altomedieval que serían desmantelados no século xvii para edificar a actual igrexa.

Identidade gráfica, folleto divulgativo, sinalética da actuación mediante elementos direccionais, monólitos verticais e mesas informativas horizontais, combinando aceiro cuberto de vinilo con soportes de madeira tratada. van divulgación cultural