A guía CGAC

Con motivo do seu quince aniversario (1984-2008) o CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, editou unha serie de guías para o visitante onde se data a traxectoria do museo, o planeamento e detalles arquitectónicos do edificio, que dialoga co contorno paisaxístico de Bonaval, ambos os dous obra de Álvaro Siza, e un repaso por todas as funcións e servizos que o organismo ofrece.

Deseño e maquetación dunha serie de dúas guías, unha en castelán e outra en galego, con formato de peto e 134 páxinas, encadernadas con senllas cubertas plásticas serigrafadas. cgac, centro galego de arte contemporánea