89 km. Colección CGAC

A exposición 89 Km. Colección CGAC reúne unha selección de fondos da colección do Centro Galego de Arte Contemporánea, comisariada por Virginia Torrente. Un conxunto de 84 obras de 63 artistas que inclúe pezas en distintos soportes, moitas delas descoñecidas para o público, expóñense en Vigo con ocasión desta mostra, nunha experiencia única de colaboración entre ambas as institucións.

Gráfica expositiva que comprende identidade, convite, folla voandeira e sinalética externas e de salas. marco, museo de arte contemporánea de vigo