Vigo ten swing. Unha aproximación á historia do jazz en Vigo

Paralelamente ao certame Imaxinasons 10 celebrouse esta exposición na Casa das Artes de Vigo. Nela se narraba a traxectoria do xénero do jazz en Vigo, dende perspectivas tanto históricas, sociais e musicais como gráficas.

Ademais se recollía a historia do Festival Imaxinasons, que neste ano cumpría unha década. A gráfica expositiva, de moita presenza, incidía nas claves estilísticas do xénero, case a modo de homenaxe. Nela colaborou a deseñadora gráfica Nadina Bértolo. pxc produción e xestión cultural