Unha máquina desexa instruccións

como un xardín desexa disciplina

Baixo este título —tomado dunha obra de Jimmie Durham— se atopa o proxecto de Catalina Lozano, gañador da máis recente edición do Premio MARCO/FRAC Lorraine para novos comisarios. A súa proposta reúne traballos artísticos e de investigación de dez autores (vídeos, instalacións, obra gráfica, documentación), con características específicas para cada sede.

Maria Thereza Alves, Jimmie Durham, Harun Farocki, Patrick Keiller, Anja Kirschner e David Panos, Rogelio López Cuenca, Carme Nogueira, Olivia Plender, Jorge Satorre, Klaus Weber
A gráfica constrúe un pictograma que intenta ser unha condensación do aserto do título. Así, a visión cenital dos xardíns Ilustrados, abstraída, emparenta coa disposición cartesiana dos circuitos e estruturas maquinais. Folla voandeira, follas de salas e sinalética externa e de salas. marco, museo de arte contemporánea de vigo