Revista Luzes #1 e #2

[Con X.Carlos Hidalgo]

Revista dirixida por Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro e coordinada por Iago Martínez. Mensual e en lingua galega, con 132 páxinas e un suplemento cultural no interior, República, botou a andar en decembro de 2013. revistaluzes.com

Traballo compartido co deseñador gráfico X.Carlos Hidalgo. Creación de cabeceira, libro de estilo ortotipográfico, deseño e maquetación. A gráfica ten raíces na absorción en Galicia das vangardas históricas ata abrazar os últimos usos en deseño xornalístico. revista luzes