Quen es? A galería á busca dos seus protagonistas. Arquivo Pacheco

O programa centrábase en dúas liñas de traballo específicas: por un lado, aqueles cidadáns que tivesen fotografías antigas poderíanse achegar para certificaren a súa autoría; e, por outro, colocáronse ao dispor do público unha serie de monitores en que se ensinaría unha selección de fotografías de estudio realizadas por Pacheco, coa intención de que os visitantes puidesen identificar os seus protagonistas.

Folleto explicativo da actividade. pxc produción e xestión cultural