O bosquexo do mundo

Exposición colectiva comisariada por Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre para o MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. A mostra, nas súas palabras, «ofrece a posibilidade dunha visita a ese abano de formas que é o taller do artista, e trae ao museo un conxunto de útiles e documentos, tamén de obras e dos seus antecedentes que, como pezas dun crebacabezas en perpetuo movemento, proporcionan sustento e alimentan as creacións».

Marta Bran, Berta Cáccamo, Bosco Caride, Rosendo Cid, Tamara Feijoo, Beatriz Lobo, Juan Loeck, Rut Massó, Din Matamoro, Chelo Matesanz, Santiago Mayo, Tatiana Medal, Miguel Mosquera, Doa Ocampo, Kiko Pérez, Ignacio Pérez-Jofre, Isaac Pérez Vicente, Juan Carlos Román, Teo Soriano, Tayone, Mauro Trastoy.
Gráfica expositiva composta de lettering, convite animado, folla voandeira e sinalética externa e de salas. marco, museo de arte contemporánea de vigo