José Moreira. Fotografías 1910-1950

O municipio de Porriño acolleu a mostra antolóxica de José Moreira, que desenvolveu a súa actividade de fotógrafo na devandita localidade. Un documento de primeira man para reconstruír a historia do Porriño e dos seus habitantes. A proximidade do fotógrafo co contorno contribuiría a popularizar o seu oficio na vila e as imaxes resultantes, co transcorrer do tempo, conferíronlle status de retratista local ineludible.

Folleto da mostra, sinalética exterior e direccional e paneis expositivos, de grandes fotografías impresas e textos sobre paredes construídas ex profeso. pxc produción e xestión cultural