Festival Sinsal 10

A promotora Sinsalaudio constitúese no ano 2000. E con ela o Festival Sinsal, co propósito de satisfacer a demanda por aquelas músicas de menor exposición mediática. Desde a súa orixe —tamén como tenda de discos— até a actualidade, Sinsalaudio abarca un amplo espectro de actividades: promoción de eventos culturais, realización de proxectos audiovisuais, representación de artistas, sesións de DJ, conferencias, directos experimentais, elaboración e difusión de artigos musicais ou de arte sonora, desenvolvemento do proxecto didáctico Escola Sinsal, comisariado de exposicións e até unha discográfica, Sosoaudio.

marco, 14-15 de abril. Phaedra, The Montgolfier Brothers, Blues Control & Laraaji & Arji, Iolanda Zúñiga, Iago Martínez e Lucía Vázquez, Fran Alonso, María Xosé Queizán, Agustín Fernández Paz, Rexina Vega, Dandy Lady, Orquesta metamovida, Ignorantes, Mcom (Microcolectivoorugamachine), Fantasmage, Recojo Chatarra, Carlos Suárez, Draen, Ucranian Bride, Ignacio Muñoz [alg-a], Mauro Sanín [A Central Folque], Emilio Alonso, ESDEMGA, ‘Ash’ Santos
Julia Holter, Destroyer, Veronica Falls
normal espazo de intervención cultural, del 24 de octubre al 23 de noviembre. Exposición O disco é NORMAL, La Brecha [Rodrigo Losada, Marcos Nine, Bettina Korten, Ximena Losada, Elena Duque, Miguel Mariño], Manuel Rivas, Xosé Manuel Pereiro, Iago Martínez, Nouvelle Cuisine, Grupo S8, Like Drone Razors Through Flesh Sphere, David Saavedra, Javier Becerra, Mario Regueira, Xesús Fraga, Roberto Mallo, Anki Toner, Julio Gómez, A Historia Da Música Enlatada, Michel Cloup [Experience], Daniel Salgado, Xurxo Souto, The Ex, Mano de Obra, Cara Pintada [Janet Novás], Músicas para Peto de Ariel Ninas, Miguel Prado, (Retro)visor [Antía Otero e Isaac Garabatos], Ulrica
O traballo gráfico configúrase cada ano sobre un leit-motiv, que se vai adaptando segundo as pezas de cada evento. Inténtase trasladar unha atmosfera conceptual e alegórica, lonxe da mera representación de artistas. A marca tipográfica muda cada ano, pero o carácter do Festival reside probablemente máis no tratamento e na elección fotográfica. Sobre ela vertébranse as pezas, sobre todo cartaces, folletos e outros materiais divulgativos, con especial fincapé no apoio escénico. sinsalaudio