El cuerpo extraño. Carme Nogueira

El cuerpo extraño é un proxecto da artista para a Galería Adhoc. Traballo gráfico que comprende folleto e publicación de formato cuartilla e 28 páxinas que recollía textos e documentación fotográfica da exposición. galería adhoc