Congreso 25 anos FPG

Imaxe gráfica do congreso. Cartaz, caderno, sinalética do lugar fpg, frente popular galega