Claustro San Francisco, Ourense

Acondicionamento e consolidación do claustro gótico pertencente ao convento de San Francisco, edificado na primeira metade do século xiv.

Identidade corporativa que recolle a característica forma apuntada dos arcos góticos, folleto e sinalética externa e interna. Un monolito situacional e dous paneis explicativos. van divulgación cultural