CAT. Centro de Artesanía Tradicional

Folletos para o Centro de Artesanía Tradicional de Vigo. Unha serie de cinco, un por cada oficio diferente: ferreiros, albardeiros, tecedores, canteiros, cesteiros. E outros de divulgación do equipamento. pxc produción e xestión cultural