Áreas etnoarqueolóxicas de Vigo

O seu obxectivo é a posta en valor dos elementos que forman parte do patrimonio cultural das parroquias viguesas de Candeán, Zamáns e Saiáns. Un equipo de historiadores, arqueólogos, antropólogos, xeógrafos, deseñadores e realizadores de vídeo desenvolveron durante seis meses un traballo de campo nestas parroquias que, despois de ordenado e cribado, converteuse nunha rede de rutas e sendas teóricas e prácticas.

Marca e submarcas da iniciativa que se apoian na abstracción gráfica de dolmens e túmulos sobre as que xiran o resto de aplicacións. Material didáctico como guías e folletos xerais e específicos, sinalética das localizacións en aceiro e madeira tratada, verticais e horizontais. van divulgación cultural