A casa do cesteiro. Programa formativo 2005

Unha serie de folletos corporativos con ese mesmo motivo de cuberta, unha abstracción sobre a típica armazón de vimbios que comporta o traballo artesanal cesteiro. Un programa de actividades e talleres de formación para o público que se realizou durante varios anos. En cada edición as dúas tintas de imprenta ían mudando. van divulgación cultural